REGULAMIN

Chcesz zarezerwować apartament? Zapoznaj się z regulaminem 🙂

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

REGULAMIN

Rezerwacja

Rezerwacji można dokonać poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej , mailowo lub telefonicznie. Potwierdzeniem rezerwacji jest wpłata zaliczki w wysokości 30% wartości wynajmu na podane na stronie internetowej konto bankowe. W ciągu 24 godzin od dokonania rezerwacji Klient otrzymuje mailowe potwierdzenie. Jeżeli rezerwacja zostanie dokonana w piątek, sobotę lub niedzielę potwierdzenie zostanie odesłane w poniedziałek. Minimalny okres wynajmu wynosi dwie doby, bądź jedną z dodatkową opłatą.

Opłaty za wynajem

Opłaty za wynajem apartamentów pobierane są w dwóch ratach. Pierwszą ratę w wysokości 30% należności (przy rezerwacji apartamentu na jedną dobę kwota zadatku wynosi 100%) należy wpłacić przelewem w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia rezerwacji, ale nie później niż w dniu przyjazdu. Brak wpłaty w powyższym terminie oznacza odstąpienie od umowy wynajmu. Pozostałą kwotę Klient jest zobowiązany zapłacić w dniu rozpoczęcia pobytu. Płatności należy dokonywać przelewem bankowym lub gotówką.  Zaliczka nie podlega zwrotowi.

Przeniesienie rezerwacji na inną osobę

W każdej chwili Klient może przenieść na inną osobę wszystkie przysługujące mu z tytułu rezerwacji uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta potwierdzi przejęcie wszystkich wynikających z tej rezerwacji obowiązków. W takiej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić nas o zmianie rezerwującego, podając jego dane personalne (imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy). 

Przyjazd i zakwaterowanie

Klient ma obowiązek poinformować osobę odpowiedzialną za przekazanie kluczy najpóźniej na godzinę przed przyjazdem do apartamentu. W przypadku braku możliwości dotarcia na umówioną wcześniej godzinę Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy. Ponadto Wynajmujący zobowiązany jest do zapłaty kwoty widniejącej na potwierdzeniu rezerwacji nawet jeśli, z przyczyn niezależnych od nas, przyjazd lub pobyt ulegnie opóźnieniu lub skróceniu (powody osobiste, trudności komunikacyjne, strajki, itp.). Ze względu na bezpieczeństwo Klient zobowiązany jest do wylegitymowania się dowodem osobistym lub innym dowodem tożsamości a także wypełnić kartę meldunkową zaraz po przybyciu.

Doba hotelowa

Doba hotelowa trwa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 11.00 w dniu wyjazdu. 

Kaucja

W momencie przekazania kluczy Klientowi, pobierana jest kaucja w wysokości 200 zł.

Zobowiązania Klienta

 1. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie i nie może być większa od podanej w karcie meldunkowej. Klient zobowiązany jest do poinformowania nas telefonicznie i mailowo o przekroczeniu tej liczby. W takiej sytuacji proponujemy dostawki. Jeśli w momencie przyjazdu liczba ta przekroczy liczbę osób podaną w ofercie/potwierdzeniu rezerwacji, osoba odpowiedzialna za klucze może odmówić ich wydania. Jeśli w czasie pobytu lub na końcu pobytu okaże się, że liczba zamieszkałych osób jest większa od podanej, Klient może zostać obciążony kosztem za pobyt dodatkowych osób.
 2. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa w tym do przestrzegania godzin ciszy nocnej (od 22.00 do 6.00) i utrzymywania obiektu w stanie zastanym. Ponadto jego obowiązkiem jest niezwłoczne poinformowanie osoby odpowiedzialnej za przekazanie kluczy o ewentualnych szkodach i brakach zastanych w apartamencie.
 3. Klient zobowiązany jest pokryć koszty związane z ewentualnymi stratami, które wystąpiłyby w skutek niewłaściwego użytkowania apartamentu.
 4. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio w ustalonym miejscu i o ustalonej godzinie. Jeśli Gość nie może dotrzeć na ustaloną wcześniej godzinę powinien niezwłocznie poinformować o tym osobę odpowiedzialną za wydanie kluczy.
 5. Opłatę za pobyt uiszcza się z góry w dniu przyjazdu,  przy odbiorze kluczy.
 6. Zdanie klucza w dniu wyjazdu odbywa się w sposób ustalony z osobą odpowiedzialną za klucze.
 7. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest zabronione. Za zorganizowanie imprezy towarzyskiej, uciążliwej dla innych lokatorów,  może być pobrana kara w wysokości wpłaconej kaucji.
 8. Obowiązuje zakaz palenia w apartamentach. W przypadku złamania tego zakazu zostanie nałożona kara w wysokości pobranej kaucji.
 9. W apartamentach możliwe jest przechowywanie sprzętu narciarskiego jednak wyłącznie na specjalnych wieszakach na narty i przy zastosowaniu korytek do spływającej wody. Buty narciarskie powinny być również przechowywane w korytkach. Obowiązuje zakaz wnoszenia sprzętu narciarskiego do łazienek lub pokoi oraz opierania go o ściany, co mogłoby spowodować uszkodzenie powłoki malarskiej. W przypadku niedostosowania się do zakazu, nakładana jest kara pieniężna w wysokości pobranej kaucji.
 10. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 50zł brutto.
 11. W przypadku wystąpienia nagłych i nieprzewidzianych okoliczności, zastrzegamy sobie prawo do zmiany zarezerwowanego apartamentu.
 12. Zabranie ze sobą zwierząt domowych jest  niedozwolone. Obsługa apartamentu odmówi udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu. Gość apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez zwierzę w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych apartamentu.
 13. Wcześniejszy wyjazd gościa, z przyczyn niezależnych od właściciela apartamentu, nie uprawnia go do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenie.
 14. Zabrania się używania materiałów pirotechnicznych i łatwopalnych wewnątrz apartamentów,  jak też na balkonach . W przypadku niedostosowania się do zakazu, nakładana jest kara pieniężna w wysokości pobranej kaucji.
 15. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji oraz do ewentualnej wysyłki informacji o promocjach sezonowych.
 16. Zabrania się publikowania bez pisemnej zgody  zdjęć oraz innych materiałów multimedialnych, na których można zidentyfikować apartament lub jego część. W szczególności zakaz dotyczy materiałów mających charakter nieobyczajny, które mogą naruszyć dobre imię apartamentów.
 17. Na wyposażeniu apartamentów znajdują się urządzenia elektryczne jak kuchenka mikrofalowa z funkcją piekarnika, płyta indukcyjna czy ekspres do kawy. Prosimy o zapoznanie się z instrukcjami obsługi bądź zapytanie o sposób użytkowania osoby odpowiedzialnej za wydanie kluczy.

POCZUJ MAGIĘ NAJPIĘKNIEJSZEGO SZCZYTU ZACHODNICH KARKONOSZY

ikony2
11-7

LUKSUS DOSTĘPNOŚCI

Dojazd do naszych apartamentów jest bardzo łatwy. Budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, które mogą skorzystać ze specjalnie zaprojektowanej windy. Ponadto jako nasz Gość możesz liczyć na indywidualne miejsce parkingowe oraz dostęp do przechowalni sprzętu.

Masz pytania? Wyślij nam wiadomość 🙂

Nasze dane kontaktowe

Telefon

+48 607 827 640

Adres

Villa Park
ul. Dworcowa 1A
58-580 Szklarska Poręba

E-mail

m_zamroch@vp.pl